Bangkokpack

ABOUT US

บริษัท บางกอกแพค จำกัด เราเป็นผู้ผลิต สิ่งพิมพ์ วิจัย ออกแบบ ทดสอบ โครงสร้างกระดาษ เช่น บรรจุภัณฑ์ปกป้องพิเศษ ชั้นวางรับน้ำหนักสูงพิเศษ โครงสร้างสื่อนิทรรศการ อุปกรณ์ทางการแพทย์ งานกลไกซับแรงกระแทก งานส่งกำลัง ผ่านวัสดุกระดาษที่ซับซ้อนทางวิศวกรรม โดยให้บริการ ผลิต ออกแบบ ให้คำปรึกษา(ฟรี) โดยตระหนักถึงสิ่งแวดล้อม และสร้างนวัตกรรมใหม่ให้สังคม ด้วยราคาที่ไม่ต่างกับโรงพิมพ์ทั่วไป..

image37

Our Mission / ภารกิจ

Our Vision / วิสัยทัศน์

Our Vision / วิสัยทัศน์

  1. เรามุ่งสร้างนวัตกรรมจากกระดาษเพื่อสิ่งแวดล้อม
  2. ผลิต พัฒนา ลดความฟุ่มเฟือย ประหยัด สื่อความหมาย กับบรรจุภัณฑ์เพื่อประโยชน์และราคาที่เป็นธรรม
  3. มุ่งเน้นการใช้วัสดุ แรงงาน ภายในประเทศ เพื่อยกระดับและกระจายรายได้ออกไปในทุกภาคส่วนของประเทศ
  4. รักษาระดับคุณภาพ บริการ งบประมาณ ที่เป็นมิตรต่อลูกค้าทุกท่าน รวมถึงลูกค้าที่เพิ่งเริ่มต้นธุรกิจที่มีงบประมาณไม่มาก
  5. เราให้คำปรึกษาสิ่งพิมพ์บรรจุภัณฑ์โดยไม่คิดค่าใช้จ่าย ไม่ว่าจะเป็นผู้ที่สนใจ คู่ค้า เพื่อนร่วมอุตสาหกรรมการพิมพ์ นักออกแบบ นักศึกษา ภาครัฐ องค์กรสิ่งแวดล้อม โดยไม่จำเป็นต้องสั่งซื้อกับเรา

image38

Our Vision / วิสัยทัศน์

Our Vision / วิสัยทัศน์

Our Vision / วิสัยทัศน์

  1. สร้างนวัตกรรมใหม่เพื่ออุตสาหกรรมการพิมพ์
  2. สร้างบรรจุภัณฑ์เพื่อตระหนักต่อสิ่งแวดล้อม
  3. สร้างนักออกแบบบรรจุภัณฑ์ คนไทยป้อนให้กับตลาดโลก

image39

Our Core Value

Our Vision / วิสัยทัศน์

Our Core Value

เราเป็นผู้ผลิตบรรจุภัณฑ์ในระบบอุตสาหกรรมการพิมพ์ของไทย เราปรับตัวให้เข้ากับสถานการณ์การค้าและเน้นสร้างความเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม เรายอมรับความเปลี่ยนแปลงใหม่ๆที่เกิดขึ้นอย่างรวดเร็ว เรามุ่งเน้นทำการค้าที่เป็นธรรม เสียภาษีอย่างถูกต้อง เราไม่เอาเปรียบทางต้นทุนจากซัพพลายเออร์และเราไม่ใช้ความได้เปรียบจากแรงงานราคาถูก เราไม่ค้ากำไรเกินควร  ผลิตภัณฑ์ของเรามุ่งเน้นไปที่สิ่งแวดล้อมเป็นหลักในราคาที่จับต้องได้ เรากล้าที่จะบอกกับลูกค้าทุกคนถึงงบประมาณที่ไม่จำเป็นที่ต้องจ่าย เราสอนให้บุคลากรในองค์กรรู้จักเอาใจใส่ลูกค้าทุกคน สอนให้รู้จักประหยัด ไม่ฟุ่มเฟือย มีเวลาให้ครอบครัว รู้จักที่จะใส่ใจผู้คนรอบตัว แบ่งเวลาทำงานเพื่อสังคม ให้โอกาสกับคนด้อยกว่า 


โปรแกรมการพัฒนาอย่างยั่งยืนของบางกอกแพค 

สร้างขึ้นโดยนักออกแบบอุตสาหกรรม          

เพื่อพัฒนาประโยชน์ต่อสังคมและคนรุ่นต่อไป..